100 % upp till 1110 SEK
Motta

Policy för hantering av personuppgifter

Politikens räckvidd

Vi på https://svenskabettingsidor.online/ är mycket medvetna om hur viktig din integritet är för dig såväl som för oss, vilket är anledningen till att vi enbart ägnar oss åt att skydda din integritet framför allt annat. Vi vill att du ska bli bekant med hur och varför vi samlar in, använder och avslöjar både icke-personlig och personlig information, bland annat. Denna sekretesspolicy har noggrant sammanställts för att informera dig, kunderna på https://svenskabettingsidor.online/,// som kan vara oroliga för säkerheten för din integritet online. Syftet med denna policy är att tydligt förklara vår integritetspraxis när det gäller informationsinsamlingsprocesser, användning, skydd och delning av https://svenskabettingsidor.online/ webbplats, tjänster, produkter och webbplatser för andra fastigheter och tjänster som ägs och drivs av oss. Vi skapade denna policy för att förklara vilken information vi samlar in från dig, dess användning, avslöjande och skyddet av denna information när den har samlats in. Vi uppmanar dig att läsa igenom denna integritetspolicy noggrant.

Ditt samtycke

Genom att använda vår webbplats samtycker du frivilligt till insamling, användning och utlämnande av din information, vilket tydligt anges i denna integritetspolicy online. Om du inte samtycker till att dina personuppgifter samlas in, används och lämnas ut enligt denna policy får du inte använda vår webbplats.

Insamling av information

Uppgifter kan samlas in från besökare eller användare som registrerar sig och använder vår webbplats. Den insamlade informationen kan klassificeras som antingen icke-personlig eller personlig information.

 

Icke-personlig och aggregerad information

Detta är information som inte tillhandahålls direkt av dig. Det är enbart data som samlats in genom dina undersökningar, besök och aktiviteter på vår webbplats som inte exakt avgör vem du är personligen. Som besökare kan du delta i kundundersökningar som vanligtvis är anonyma om inte annat anges. Vi utför statistiska analyser av besökarnas rörelser och aktiviteter för att bättre förstå vad som intresserar dem och mäta användningen av olika delar av webbplatsen. Icke-personlig information kan sammanställas och kan därefter tillhandahållas tredje part för ändamål och utvärdering. Icke-personlig information inkluderar:

 • Din användning och aktivitetsutveckling på webbplatsen.
 • Exakt datum och tid för när du besökte webbplatsen.
 • Den generiska geografiska plats där din dator är placerad.
 • Vilken typ av internetenhet du använder för att komma åt webbplatsen.
 • Den server som används för internetanslutning.
 • Webbplatser du kom ifrån.
 • Sidor på vår webbplats som du besöker och lämnar.

 

Personlig information

Icke-personlig information är indirekt och samlas in och används för att göra användarupplevelsen bättre och mer tilltalande för den breda allmänheten. Personlig information är information som du frivilligt lämnar, och den är huvudsakligen inriktad på att uppfylla specifika användarbehov. Dess data består av din unika personliga identitet som tillhandahålls av dig, användaren till https://svenskabettingsidor.online/,// och våra anslutna tredje parter och kommer inte att dispenseras till andra organisationer om inte annat anges i denna sekretesspolicy. När du registrerar dig på vår webbplats, fyller i vår undersökning eller ändrar din information på vår webbplats, förser du oss med din personliga information, som kommer att användas för marknadsföringsprogram som görs specifikt för att ge specialerbjudanden bara för dig. Personuppgifter kan samlas in vid registreringar, onlineundersökningar, applikationer, informationsförfrågningar, reservationer och register som samlas in av våra affiliate-partners som delar information med oss, beroende på mängden information som tillhandahålls av dig och dina förfrågningar. Den information som samlas in och lagras med dina identifierande egenskaper och kontaktuppgifter kan vara ditt födelsenamn, e-postadress, hemadress, telefonnummer, kreditkortsinformation, transaktionshistorik och andra frivilliga preferenser som du har angett. Användarinformation lagras och används på ett säkert sätt av olika skäl och kommer inte att delas eller säljas till tredje part av något slag på något sätt, när som helst. Godtagbara skäl för vilka denna information kan användas inkluderar:

 • För att uppfylla myndighetskrav eller krav från brottsbekämpande organ samt rättsliga, administrativa och regulatoriska krav från andra myndigheter.
 • För att följa ett domstolsbeslut eller en stämning, husrannsakningsorder och andra rättsliga processer för att skydda och försvara (namn) i samband med rättsliga anspråk eller tvister.
 • Registrering i våra program för uteslutning från ansvarsfullt spelande.
 • För att skydda och försvara (namn), dotterbolag, närstående bolag, gäster, intressenter, anställda, direktörer och agenter i samband med rättsliga åtgärder, anspråk eller tvister.
 • För att uppfylla eventuella avtalsenliga åtaganden för att kompensera entreprenörer, allianser, affärspartner eller tredje parter i samband med rättsliga åtgärder eller tvister.
 • För att förhindra olagliga handlingar på vår webbplats, inklusive bedrägerier och andra brott.
 • För att hindra minderåriga från att olagligt få tillgång till och använda vår webbplats.

 

Användning av cookies

Cookies är en samling små textfiler som lagras tillfälligt i den webbläsare som används när du besöker vår webbplats, och de är en viktig komponent för att vår webbplats ska fungera korrekt. De samlar in statistiska uppgifter om användarna på webbplatsen och är lätt invasiva. Cookies är register över besökta sidor, öppnade länkar, nedladdningar, webbplatser som besökts före och efter denna webbplats och andra aktiviteter på webbplatsen. De uppgifter som erhålls via användningen av cookies är avsedda att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Syftet är att göra erbjudanden till specifika användare mer praktiska och personliga. Vissa cookies används också för att säkra integriteten när du gör inköp. Cookies kan inte avgöra vem en individ är. Istället ger de en mängd information, inklusive antalet användare som har besökt vår webbplats, sidor de har kommit åt och tekniska problem. Cookies placeras automatiskt på din elektroniska enhet när du använder vår webbplats, men du kan begränsa dem med hjälp av dina webbläsarinställningar. Du kan välja att acceptera eller avvisa användningen av cookies genom att helt enkelt ändra inställningarna i din webbläsare. Om du nekar cookies kan dock vissa funktioner på webbplatsen begränsas, t.ex. vissa interaktiva funktioner som kanske inte fungerar korrekt när du är aktiv på webbplatsen.

 

Skydd av minderåriga

https://svenskabettingsidor.online/ webbplats marknadsförs inte till eller är avsedd för någon under 18 år eller den lagliga åldern för samtycke i det land där de är bosatta. Vi samlar inte medvetet eller avsiktligt in någon identifierbar information från eller i syfte att marknadsföra till minderåriga eller någon som saknar den legitima förmågan att delta i onlinespelaktiviteter. Minderåriga är strängt förbjudna att använda den här webbplatsen eller någon av dess tjänster. Antag att du informeras om att en person under 18 år har försett oss med identifierbar information. Vi ber dig vänligen att inte tveka att kontakta oss så att vi kan hitta den information som behöver raderas. Alla som bestämmer sig för att använda denna webbplats eller relaterade tjänster garanterar och representerar att de är över 18 år.

 

Ändring av information och begäran om opt-out

Du som användare har rätt att välja hur vi samlar in, använder och lämnar ut dina personuppgifter, och det respekterar vi. Du kan granska, uppdatera, korrigera, radera eller ändra dina preferenser när du vill genom att skicka en begäran till vår e-postadress.

Om du inte vill ta emot förfrågningar, e-postmeddelanden eller någon form av kontakt angående vår webbplats och anslutna tjänster, kan du välja bort att ta emot reklam- eller marknadsföringskontakt genom att skicka ett skriftligt meddelande till vår e-postadress. Om du inte vill att vi ska fortsätta att lämna ut dina personuppgifter till våra externa affärspartners och dotterbolag, vänligen skicka ett e-postmeddelande till oss.

 

Ändringar av denna integritetspolicy

https://svenskabettingsidor.online/ förbehåller sig rätten att ändra, uppdatera, modifiera eller ändra denna integritetspolicy när som helst, utan föregående meddelande och av vilken anledning som helst. Besök och användning av denna webbplats utgör användarens godkännande av denna policy. Alla ändringar av denna policy träder i kraft omedelbart och är tillämpliga så snart de har publicerats. Registrerade användare kommer att meddelas via e-post när det sker någon betydande förändring i hanteringen av din personliga information. I annat fall kommer ett meddelande att visas i relevanta områden på vår webbplats. Användare kanske inte får meddelanden om mindre betydande förändringar. Om du besöker vår webbplats efter en ändring av denna integritetspolicy samtycker du till att all personlig information som samlas in om dig via vår webbplats efter att den reviderade onlinepolicyn har publicerats kommer att omfattas av villkoren i den reviderade integritetspolicyn online. Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska denna policy när du besöker vår webbplats för att kontrollera om det finns uppdateringar, eftersom den överensstämmer med förändringar i vår affärspraxis, verksamhet och nya krav.

Om du har frågor om denna integritetspolicy eller hur vi hanterar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post.