100 % upp till 1110 SEK
Motta

Regler och villkor

Dessa användarvillkor är den rättsliga ram som ger insikt i användarens skyldigheter och ömsesidiga rättigheter vid användning av webbplatsen.

Vi har rätt att ändra dessa villkor när vi anser det lämpligt utan att informera användaren. När vi ändrar dessa villkor skickar vi ett e-postmeddelande till våra registrerade användare för att informera dem om denna uppdatering.

Denna webbplats har rätt att hämta förluster som uppstått av användare som använder denna plattform bedrägligt. Webbplatsen förbehåller sig också rätten att göra rättsliga tvister mot användare som använder webbplatsen i strid med dessa villkor.

GENOM ATT ANVÄNDA NÅGON ASPEKT AV DENNA WEBBPLATS BEKRÄFTAR DU ATT DU HAR LÄST VILLKOREN OCH HAR FÖRSTÅTT DEM I SIN HELHET OCH SAMTYCKER TILL ATT VARA BUNDEN AV DESSA VARNINGAR OCH BLI EN PART I DIKTERNA I DETTA AVTAL. OM DU INTE SAMTYCKER TILL DESSA VILLKOR, ANVÄND INTE NÅGON ASPEKT SOM ÄR KOPPLAD TILL DENNA TJÄNST.

Du inser att det är viktigt att all information som du lämnar om dig själv vid varje given tidpunkt måste vara sann, utan avvikelser. Du samtycker vidare till att din plats alltid förblir korrekt och att du inte använder någon platsändrande programvara för att ändra din plats och därigenom skicka data till en faux-region eller jurisdiktion.

Denna tjänst får inte användas i en jurisdiktion där onlinespel och relaterad reklam till personer anses vara olagligt.

 

1. Definitioner

 • Webbplats avser https://https://svenskabettingsidor.online// och andra lokaliserade versioner översatta till andra språk, antingen på eller utanför https://https://svenskabettingsidor.online// underdomäner eller distinkta domäner.
 • De plurala pronomen i första person (Vi, Oss eller Vår) som du kommer att se när du läser igenom dessa villkor hänvisar till webbplatsens operatör.
 • Med användare avses den person som går in på webbplatsen. Vi klassificerar även dessa personer med pronomen som Your eller You.
 • Data avser alla uppgifter som användaren lämnar på webbplatsen.
 • Cookie är en kort filtext som fästs på din dator antingen av webbplatsen eller någon tredje part när du besöker denna webbplats.
 • Dataskyddslagar avser regler och förordningar som rör användningen av personuppgifter, inklusive GDPR eller direktiv 95/46/EG, och eventuell nationell lagstiftning.
 • GDPR står i detta sammanhang för General Data Protection Regulation 2016/679 (EU).
 • Begreppet användargenererat innehåll avser all data, inklusive texter, foton, videor eller annan innehållsform som publiceras av en användare.

 

2. Allmänna villkor

2.1. Denna webbplats fungerar främst som en informationsleverantör för användare som är intresserade av att besöka sportböcker och kasinon och tillhandahåller inte onlinespeltjänster. Den information som tillhandahålls här ska inte vid något tillfälle betraktas som juridisk rådgivning.

2.2. Vi gör medvetna ansträngningar för att säkerställa att korrekt information tillhandahålls på denna plattform. På grund av ständiga förändringar i iGaming-scenen kan vi dock inte garantera äktheten eller riktigheten av dessa uppgifter vid någon given tidpunkt. Vi delar inte något ansvar som orsakas av beroende av den information som finns på denna webbplats.

2.3. Tredjepartslänkar som leder till andra webbplatser finns på denna webbplats. Webbplatsen påverkar inte på något sätt innehållet på dessa webbplatser och bär inte något ansvar som orsakas av den bifogade informationen. Vi rekommenderar att du läser användarvillkoren för dessa webbplatser innan du påbörjar någon spelrelaterad aktivitet.

2.4. Genom att besöka och använda webbplatsen samtycker användaren automatiskt till villkoren och integritetsskyddspolicyn och bekräftar att de förstår de inneboende bestämmelserna.

2.5. Vi vill meddela spelare som registrerade personer som har uppgifter som utbyts på webbplatsen, att genom att bekräfta invecklingarna i integritetsskyddspolicyn uttrycker de också sitt samtycke till att deras uppgifter används på ett sådant sätt som anses vara korrekt för att webbplatsen ska fungera smidigt. För mer information om vad som kan erhållas, se förbehållen i avsnitt 5.

2.6. Genom att besöka denna webbplats samtycker användaren till att de är minst 18 år eller den lagliga spelålder som gäller i deras jurisdiktion. Alla under 18 år eller den lagliga åldern för spel i deras jurisdiktion är förbjudna att få tillgång till webbplatsen. Det är användarens skyldighet att fastställa lagligheten av onlinespel och andra relaterade krav som bifogas.

2.7. I vissa fall kan vi behöva begränsa innehållet för användare som kommer åt webbplatsen från andra jurisdiktioner, för att uppfylla lokala bestämmelser.

2.8. När en användare har intygat att den information som de har lämnat på webbplatsen kan innehålla avvikelser och fel, kontakta oss omedelbart på info@media24.world Det är vårt mål att uppfylla de standarder som fastställts i länder som utgör vår användarklientel.

2.9. Om en del av villkoren inte överensstämmer med den lokala lagstiftningen i en användares land, förblir andra delar av villkoren fortfarande giltiga.

2.10. https://svenskabettingsidor.online/:s/ logotyper, texter och varumärken som finns tillgängliga på webbplatsen vid varje given tidpunkt är upphovsrättsskyddade. Logotyper och varumärken för sportböcker eller kasinon som är tillgängliga är föremål för immateriella rättigheter som tillhör dessa plattformars operativa enhet. Vi publicerar endast dessa logotyper på webbplatsen för referensändamål. Kopiering av innehåll är endast tillåtet när det finns en motsvarande HTML-tagg eller när vi godkänner det. Innehåll kan publiceras på Wikipedia utan att dessa förbehåll följs.

2.11. Webbplatsen kan översättas med hjälp av Googles översättningstjänst. Google tar inget ansvar för översättningar, varken underförstådda eller felaktiga.

 

3. Forum och användargenererat innehåll

3.1. De villkor som visas i detta avsnitt är tillämpliga på allt innehåll som genereras av användaren. Innehållet inkluderar och är inte begränsat till länkar, bilder, kommentarer, svar och recensioner.

3.2. Användare ger oss exklusiva, oåterkalleliga, royaltyfria rättigheter och licens att reproducera, publicera, visa eller kommersiellt utnyttja användargenererade data som bifogas webbplatsen.

3.3. Användare bekräftar att de inte kommer att publicera användargenererat innehåll som är falskt, hatiskt, vilseledande, kränkande, nedsättande, hädiskt, diskriminerande, sexuellt orienterat eller upphovsrättsskyddade resurser utan ägarens godkännande. Användare ska heller aldrig göra inlägg som bryter mot de regler och förordningar som är bindande för tredjepartsenheter och andra lagar.

3.4. Användargenererat innehåll representerar användarnas åsikter och tankeprocesser. Dessa inlägg återspeglar inte på något sätt vårt perspektiv på saker och ting. Webbplatsadministrationen granskar inte dessa inlägg, och om de inkräktar på några rättigheter tar vi inte ansvar för sådana inlägg. Användaren är ansvarig för alla inlägg som görs på webbplatsen.

3.5. Det är förbjudet för tredje part att publicera användargenererat innehåll. På samma sätt bör användare inte publicera innehåll från tredje part utan godkännande.

3.6. Alla kränkande beteenden eller handlingar som utförs av en användare, inklusive att publicera samma meddelande gång på gång, översvämning, spamming, reklam för pyramidspel, publicering av kampanjer eller marknadsföringsbonusar och incitament, är starkt förbjudna.

3.7. Vi har rätt att ta bort alla former av marknadsföringsinformation som är kopplad till spelenheter efter eget gottfinnande.

3.8. Vi förbehåller oss rätten att redigera eller helt ta bort inlägg som inte överensstämmer med dessa villkor när vi anser det lämpligt, utan föregående meddelande till användaren.

3.9. Det ligger inom vår rätt att lämna ut uppgifter om en användare till relevanta tillsynsmyndigheter när det finns rättsliga tvister som inletts till följd av användarens aktivitet, när som helst, på webbplatsen.

3.10. För att en användare ska kunna representera en sportbok eller ett onlinekasino måste de ansöka om ett konto som bekräftar deras tillhörighet till den operatören genom att skicka en begäran till likme@likme.tv. Dessutom måste dessa representanter följa de regler som vi har särskilt sammanställt.

 

4. Tvistlösning

4.1. Webbplatsen ger en smidig seglingsupplevelse. På grund av omständigheter utanför vår kontroll finns det dock risk för att du stöter på problem under användningen.

4.2. Genom att skicka in ett klagomål till webbplatsen måste användaren godkänna att ge oss information som är kopplad till användarens spelkonto om problemet kom från en speloperatör. Dessa uppgifter är viktiga eftersom de hjälper oss att genomföra nödvändiga kontroller och utveckla en rättvis lösning för alla inblandade parter.

4.3. Vi accepterar inte alla klagomål. Om en användares klagomål är oseriöst och saknar grund, kommer de att ha brutit mot de tillämpliga reglerna som är knutna till onlinespeloperatören själva. Detta förbehåll gäller också när användarens problem är giltigt, men användaren beslutar att inte samarbeta i lösningsprocessen.

 

5. Policy för integritetsskydd

Sekretesspolicyn för denna webbplats gäller för alla användare av webbplatsen, tillsammans med webbplatsens ägare och operatör. Eftersom vi tar datasekretess på allvar har vi sammanställt detta segment för att ge användarna en inblick i hur deras data samlas in och används på webbplatsen.

5.1. Omfattning av policyn för integritetsskydd

 • Denna policy sätter endast våra handlingar och användarnas handlingar på webbplatsen i sitt sammanhang. Det är viktigt att notera att detta förbehåll inte omfattar de webbplatser från tredje part som du kan komma åt när du besöker webbplatsen. Detta inkluderar naturligtvis länkar till andra sportböcker eller kasinon.
 • För att sätta integritetsskyddslagarna i perspektiv är vi "personuppgiftsansvarig" för webbplatsen. Detta innebär att vi är ansvariga för att kontrollera användardata och hur de behandlas.

5.2. Insamling av uppgifter

Vi samlar in uppgifter från användare av webbplatsen i enlighet med de villkor som anges i detta avsnitt om sekretesspolicy. Till exempel samlar vi in kontaktuppgifter som e-postinformation och IP-adress, variation av webbläsare och operativsystem.

5.3. Hur data samlas in

5.3.1. Uppgifter som användare lämnar till oss

Vi samlar in data från användare i olika inställningar, inklusive:

 • När användare använder e-post för att främja kommunikation med oss.
 • När användare lämnar förslag på hur vi kan förbättra våra tjänster; dessa förslag är inte obligatoriska utan frivilliga.

5.3.2. Uppgifter som samlas in automatiskt

När du använder webbplatsen samlas vissa uppgifter in automatiskt. Dessa uppgifter är bl.a:

 • När du besöker webbplatsen samlas information som din IP-adress, antalet gånger du besöker webbplatsen och dina interaktioner på webbplatsen in automatiskt. Dessa uppgifter samlas in för att ge utrymme för framtida uppdateringar.
 • Vi samlar in webbläsardata i linje med de cookie-inställningar som är kopplade till din webbläsare. Mer information om detta finns i avsnitt 5.10.

5.4. Vår användning av dina uppgifter

 • Alla ovanstående uppgifter som krävs av dig är för att ge våra användare bästa möjliga upplevelse när de använder webbplatsen vid varje given tidpunkt.
 • Vi kan använda dina uppgifter när som helst om det passar perfekt för våra legitima mål och ambitioner. Se mer information om detta i avsnitt 5.7.
 • Som företag kommer vi aldrig att dela, hyra ut eller sälja dina uppgifter till någon tredje part utan ditt samtycke.

5.5. Datasäkerhet

Dina uppgifter förvaras säkert och tryggt med särskilda åtgärder på plats. Vi lagrar till exempel dina uppgifter på dataservrar. Den enda person som har tillgång till dessa servrar är webbplatsens administratör.

Dessa åtgärder finns också på plats för att begränsa dataintrång. Om du misstänker att dina personuppgifter har manipulerats kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på likme@likme.tv.

5.6. Lagring av uppgifter

Såvida inte lagen inte ger utrymme för en mer omfattande tidslinje för datalagring, kommer vi att hålla dina uppgifter under vår vårdnad på våra dataservrar. Du kan dock begära att dina uppgifter raderas från våra servrar, och vi kommer att göra det omedelbart.

5.7. Dina rättigheter på webbplatsen

I enlighet med dina uppgifter har du följande rättigheter:

 • Rätt till åtkomst: Du kan när som helst begära att dina uppgifter ändras, uppdateras eller raderas.
 • Rätt att korrigera: Om det har förekommit någon avvikelse i dina uppgifter förbehåller du dig rätten att få dem ändrade så att de passar dina preferenser.
 • Rätt att radera: Du har rätt att begära fullständig radering av dina uppgifter från någon av våra dataservrar.
 • Rätt att begränsa vår användning av din information: Du kan också blockera oss eller begränsa den process genom vilken vi får tillgång till dina uppgifter.
 • Rätt att begära dataportabilitet: Du kan när som helst begära att få kopiera eller överföra dina uppgifter.
 • Rätt att invända: Det är upp till dig att invända mot hur dina uppgifter används av webbplatsen.

5.8. Länkning till olika webbplatser

På webbplatsen kommer du att stöta på flera länkar som leder till innehåll på andra webbplatser. Även om vi tar en ytlig titt på dessa länkar, bär vi inget ansvar för vilket innehåll som visas på dessa webbplatser. Denna sekretesspolicy täcker inte innehållet som är kopplat till andra plattformar. Innan du tar del av information på andra webbplatser, se till att gå igenom deras sekretesspolicy.

5.9. Förändringar i företagsägande eller kontroll

Vi kan när som helst besluta att expandera eller överlåta vår verksamhet till andra ägare. Om detta sker kommer användardata att överföras till den inkommande operatören. Operatören kommer, med hjälp av förbehållen i denna sekretesspolicy, att använda data som det ursprungligen var tänkt när det var under vårt ansvar.

5.10. Cookies

 • Webbplatsen kan skapa och komma åt cookies på din dator. Dessa cookies är integrerade i oss för att förbättra vår webbplats funktioner, och vi har säkerställt att dessa cookies inte påverkar din integritet.
 • Du kan välja att inaktivera cookies i din standardwebbläsare. Även om cookies är integrerade delar av en webbläsare finns det vanligtvis en inställning för att ändra dessa.
 • Användare kan radera cookies när de vill. Detta kan dock leda till förlust av data som möjliggör snabba laddningstider på webbplatsen.

5.11. Allmänt

 • Du får inte överföra dina rättigheter i denna integritetspolicy till en annan person. Vi kan dock överföra våra rättigheter på ett sätt som inte medför negativa effekter för dina rättigheter.
 • Om något rättsligt organ eller konvergens anser att någon del av denna integritetspolicy är ogiltig, kommer de att raderas. Här kommer de andra delarna av sekretesspolicyn inte att påverkas eftersom endast de oläsliga segmenten raderas.

 

6. Avslutande anmärkningar

6.1. I ett scenario där det finns en diskrepans mellan engelska och andra översatta språk är det viktigt att notera att engelska kommer att ha företräde.

6.2. Dessa villkor kan ändras när som helst, med vår diskretion i åtanke.